ConnectOSLO

ConnectOSLO er et program som skal styrke skolen i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle. Ansatte i skolen får kunnskap i å forebygge mobbing, vold og rasisme. Å bedre elevenes konsentrasjon og læringsutbytte er også i fokus. Vi viser ellers til vårt ordensreglement.

Connectregler på Ila skole:

 • På Ila skole snakker alle pent til hverandre
  Vi snakker til og om hverandre med respekt
 • På Ila skole hilser alle på hverandre
  Vi står ved pulten og hilser på begynnelsen og slutten av dagen
 • På Ila skole kommer alle presis
  Vi stiller opp ute når det ringer
 • På Ila skole er det orden
  Det er klare mål for arbeidsøktene
  Vi rydder klasserommet hver dag, hovedrydding hver fredag.

Nulltoleranse

Nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme er et hovedprinsipp i ConnectOSLO. Skolen skal gjennom sin praksis formidle denne holdningen overfor elever og foresatte. I dette ligger det klare forventninger om hvordan man ønsker å ha det på skolen, i klasserommet, i skolegården, og i forholdet mellom skole, hjem og nærmiljø.

Involvering og forpliktelse

Arbeidet i ConnectOSLO involverer og forplikter alle i skolemiljøet, både elevene, skolens ansatte og foreldre/foresatte. ConnectOSLO legger vekt på at voksne skal være tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle. Voksne skal også være gode forbilder for barn og unge.

Connect-sjekkliste

Det er utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det enklere å finne ut hvilke områder man trenger å jobbe med i forbindelse med Connect. Sjekklisten kan lastes ned som en pdf-fil her.

Hva kan du gjøre?

Din medvirkning og ditt engasjement i skolens Connect-arbeid betyr mye for et godt resultat. Det er foreldre/foresatte og skolens ansatte som avgjør om målene for prosjektet nås. Elever som opplever at voksne arbeider sammen mot mobbing, vold og rasisme, både gjennom ord og handlinger, får tro på at innsats nytter. Resultatet viser seg i økt trygghet og trivsel, blant elever og voksne.

Les mer om ConnectOSLO på nettsidene til Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.